Boutique Hotel Entry E

Политики и лични данни

ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на Boutique Hotel Entry E
Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).
Не предоставяме данни на трети лица, с изключение специализран софтуер за резервации и на обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal, ePay).
При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.
За да продължите с резервацията, е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ НА Boutique Hotel Entry E

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-доброто обслужване, когато посещавате платформата ни, ние използваме т.нар. “бисквитки” (cookies). Те ни помагат (както и на други упълномощени трети лица) да Ви осигурим персонализирано преживяване при използване на услугите ни, да ги подобряваме и да Ви предоставяме по-релевантно съдържание.
За да сме убедени, че разбирате защо използваме “бисквитки”, сме подготвили тази Политика за бисквитките – от нея ще се информирате какви технологии използваме, какво правят те и какъв избор имате във връзка с употребата им.
Фирмени данни:
Фирма: “Рентали“ ЕООД
Адрес: гр. София , ул. Слатинска 1
ЕИK 203745282
Електронна поща: sales@entrye.eu

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ
1. Комплексът е под денонощна охрана, видеонаблюдение и контролируем достъп на вход и изход.
2. Влизането и излизането от Комплекса се извършва само през Главен вход. Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от Охранител.
3. Всеки гост може да бъде регистриран след представяне на документ за самоличност.
4. Воденето на външни лица в Комплекса става след регистрацията им на Рецепция.
5. Не се допуска влизането на гости в служебните помещения.
6. Забранено е внасянето на оръжие, леснозапалими и взривни предмети.
7. Внасянето на домашни любимци от гостите на Комплекса може да бъде разрешено само с предварителна уговорка и заплащане на допълнителна такса.
8. Допуска се паркирането на лични автомобили само на гостите на хотела. Ограничен брой открити парко места и платен подземен паркинг с контролируем достъп.
9. Ръководството на Комплекса не носи отговорност за лични вещи и ценности, оставени без надзор от гостите.